Logowanie

Hochschule Bremen - Brema

Podczas pobytu w Bremie brałam udział w zajęciach w Hochschule Bremen. Uczelnia powierzyła mi obowiązek studiowania wybranych przez siebie przedmiotów z puli dostępnych dla wszystkich studentów. Przedmioty oferowane przez uczelnie przyjmującą były bardzo ciekawe i opracowane pod kątem przydatności do wykorzystania w pracy w sektorze turystycznym. Spojrzenie na sektor turystyczny z nowej perspektywy również przez pryzmat Niemiec ukazał mi różnice między pojęciem turystyki w Polsce i Niemczech. Poprawiłam również swoją znajomość języka niemieckiego i angielskiego, które są istotne w pracy w sektorze turystycznym. Podczas jednych z zajęć o nazwie Travel Ogranisation nauczyłam się jak sporządzić projekt przedsiębiorstwa turystycznego, jak tworzyć ofertę i strategię marketingową.
Ogólnie wyjazd stypendialny okazał się wspaniałą przygodą. Nowo zdobyte na uczelni wiadomości i umiejętności połączone z nowymi kontaktami z ludźmi z całego świata zaowocowały we mnie poczuciem pełnego wykorzystania danej mi szansy rozwoju podczas pobytu na stypendium. Liczne atrakcje organizowane przez uczelnię przyjmującą pozwoliły mi na poznanie niemieckiej kultury i historii. Ciepło i serdeczność jaką darzono studentów zostanie na długo w mojej pamięci. Czas spędzony w Bremie okazał się bogaty w zawieranie nowych i ciekawych kontaktów, które mam nadzieję wykorzystać w przyszłości.

Anna Rydzewska – III rok Turystyka i Rekreacja Kierunek: Obsługa Ruchu Turystycznego.