Logowanie

Wspomnienia Italy - Domus Salutis!

Domus Salutis (Casa di Cura) Rehabilitation Clinic przenaczona jest dla pacjentów zarówno ambulatoryjnych (paliatywnych, kardiologicznych, pulmonologicznych, neurologicznych) jak również pacjentów zewnętrznych (ortopedycznych). Oddział nosi nazwę Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale. Składają się na niego dwie sale terapeutyczne (700 m2 oraz 102m2), basen (65m2), laboratorium oraz gabinety fizykoterapii. Sale zaopatrzone są w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny, m.in Bioder System Balance. Ponadto Klinika kładzie duży nacisk na współpracę z instytucjami zagranicznymi oraz zaopatrywanie kliniki w nowości techniczne (np. Re Walk)

W czasie praktyk miałam możliwość pracy z pacjentami ortopedycznymi na sali przeznaczonej dla pacjentów zewnętrznych. Pracowałam 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Do moich obowiązków należało prowadzenie przydzielonych mi pacjentów, począwszy od wstępnego badania
i przeprowadzenia wywiadu, zaplanowania terapii, prowadzenia jej, ewaluację, kończąc na ocenie efektów terapii. Odbywało się to oczywiście pod okiem opiekuna praktyk oraz z pomocą pozostałych fizjoterapeutów. Miałam również możliwość uczestniczenia w terapii basenowej oraz obserwacji prób pracy z Re Walk.

Uważam, że najcenniejszym aspektem moich praktyk była możliwość pracy z pacjentem od początku terapii do samego końca. Pierwszy raz mogłam obserwować i oceniać efekty swojej pracy w dłuższym okresie czasu. Ponadto udoskonaliłam posiadane wcześniej umiejętności (terapia manualna wg Kaltenborna i Evjentha, masaż głęboki, praca z powięzią, pnf, trening stabilizacji) oraz nabyłam wiele nowych (terapia manualna Maitlanda czy połączona z ruchem Mulligana)

Opiekunem moich praktyk był doświadczony fizjoterapeuta. Jego pomoc była nieoceniona. Chętnie dzielił się swoją wiedzą dotyczącą patomechaniki, fizjologii, technik manualnych, jak również doświadczeniem dotyczącym pracy z pacjentami oraz podejścia do nich. Dał mi szansę wykazania się
i uwierzenia we własne siły. Zawsze mogłam liczyć na pomoc i radę dotyczącą prowadzonej terapii. Ponadto pomagał mi w nauce języka włoskiego oraz zaaklimatyzowaniu się w nowym kraju.

Uważam, że były to najbardziej wartościowe praktyki jakie odbyłam w czasie studiów. Miałam szansę obserwowania pracy znakomitych fizjoterapeutów, pracujących innymi metodami oraz przy pomocy innego sprzętu niż te, z którymi mogłam zapoznać się w kraju. Ponadto poznałam sposób funkcjonowania dużej prywatnej instytucji. Najważniejsze jest jednak to, że zdobyłam doświadczenie w pracy z pacjentami ortopedycznymi, z czym wiążę swoją karierę zawodową.

/Michalina Kaczmarek Domus Salutis, Brescia, Włochy 2010-2011/