Logowanie

Wspomnienia Belgia Leuven

physiotherapy room1Praktyki odbyłam w szpitalach uniwersyteckich związanych z Katolickim Uniwersytetem w Leuven. Pierwszy miesiąc w szpitalu rehabilitacyjnym w Pellenberg na oddziale urazów rdzenia kręgowego. Kolejne dwa miesiące spędziłam w szpitalu Gasthuisberg w Leuven na oddziale neurologii i neurochirurgii oraz ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej.

Do moich obowiązków należała praca z pacjentem, samodzielna lub pod okiem innego terapeuty. Praca z pacjentem oznacza ocenę fizjoterapeutyczną oraz postępowanie terapeutyczne, a także zapoznanie i dbałość o sprzęt terapeutyczny, współpraca z personelem medycznym, zapoznanie z historią choroby pacjenta oraz uzupełnianie swojej wiedzy z danego zakresu. Podczas ostatniego miesiąca praktyk 2 x w tygodniu odbywały się obowiązkowe wykłady. Pod koniec każdego okresu (miesiąca) pisałam raport, który zawierał dokładny opis choroby jednego wybranego pacjenta, badanie oraz postępowanie terapeutyczne, a także pytanie krytyczne i odpowiedź na nie potwierdzona literaturą.


Uważam, że wyjazd na praktyki dał mi bardzo dużo nowych praktycznych umiejętności jak i wiedzy teoretycznej. Nauczyłam się jak powinna wyglądać praca z pacjentem w zespole składającym się z lekarza, pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz psychologa i pracownika socjalnego. Zyskałam także dużo doświadczenia w pracy z pacjentami neurologicznymi, nauczyłam się technik manualnych, pracy ze spastyką, mobilizacji stawów, a także pracy z pacjentami po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Poznałam także nowe techniki bardziej specyficzne dla Belgii, a mało popularne na świecie.

 

Magdalena Zabrzeska – studentka Fizjoterapii I SUM

Miejsce praktyki: Katholieke Universitat Leuven 2009/2010