Logowanie

Stypendium BOSEI - procedura kwalifikacyjna

Podstawowe kryteria naboru:
- znajomość języka angielskiego,
- umiejętności i zainteresowania  związane z profilem Akademii Bosei (np. w zakresie sztuk walki, Fitness itd.)
- motywacja do wyjazdu
- średnia ocen
- wymagana bardzo dobra kondycja fizyczna ze względu na dużą intensywność zajęć

Kandydaci zgłaszają się poprzez złożenie do Biura Współpracy z Zagranicą (pokój 102) wypełnionego
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO w języku polskim ze zdjęciem.

Ponadto do formularza aplikacyjnego należy dołączyć kopie certyfikatu językowego i dokumentów poświadczających dodatkowe osiągnięcia i umiejętności (uzyskane w trakcie studiów), związane z realizowanym kierunkiem studiów.

Komisja Wydziałowa dokonuje weryfikacji zgłoszonych kandydatów na podstawie złożonych dokumentów (formularz rekrutacyjny + dodatkowe zaświadczenia). W skład komisji wydziałowej wchodzą następujące osoby: Dziekan danego wydziału, Koordynator wydziałowy, Koordynator uczelniany.

Listy studentów zakwalifikowanych na stypendium zostaną przesłane drogą mailową.
Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd, na którym studenci otrzymają wskazówki  i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wyjazdu na stypendium odbędzie się w wyznaczonym terminie.

Zakwalifikowani studenci wypełniają anglojęzyczny formularz aplikacyjny i dostarczają do Biura w dwóch egzemplarzach wraz ze zdjęciem.

DLA STUDENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STYPENDIUM:

APPLICATION FORM BOSEI
APPLICATION SCHEME FOR EUROPEAN DEMOCRACY COURSE
LEARNING AGREEMENT
REGISTRATION LETTER