Logowanie

POWER

Erasmus+ Application Form
Learning Agreement - studia
Wykaz uczelni - Erasmus code
Wykaz ocen dla uczelni partnerskiej - formularz należy wypełnić w języku angielskim w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym
Zaświadczenie z Działu Obsługi Studenta
Oświadczenie bankowe
Registration Letter
Certyfikat
Dane uczestnika - wsparcie socjalne - tylko dla studentów, którzy uzyskali prawo do wsparcia socjalnego krajowego na podstawie decyzji wydziałowej komisji uczelnianej.
Oświadczenie uczestnika projektu