Logowanie

Stypendia Programu PO WER - osoby niepełnosprawne

FE Wiedza Edukacja RozwojW ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  wspierajacego mobilność studentów realizowany jest Projekt  Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, realizujący wyjazdy na studia oraz praktyki  w ramach programu Erasmus+ mogą  starać się o dodatkowe wsparcie ze środków programu PO WER
Stypendium  wypłacane jest w walucie polskiej  na konto wskazane przez stypendystę w "oświadczeniu bankowym".