Logowanie

Stypendia Programu PO WER - wsparcie socjalne

FE Wiedza Edukacja RozwojProgram Operacyjny Wiedza Edukacja rozwój (PO WER) daje możliwość uzyskania przez stypendystów programu Erasmus+ wyjeżdżających na studia (oraz osoby niepełnosprawne na praktykę) wsparcia socjalnego. Jest ono przyznawane TYLKO tym studentom, którzy uzyskali prawo do wsparcia socjalnego krajowego na podstawie decyzji wydziałowej komisji uczelnianej.
Podstawą przyznania dodatkowych środków na zagraniczny wyjazd stypendialny jest dostarczenie do BWZ (jak najszybciej) ksero decyzji wraz z wypełnionym przez studenta formularzem danych o uczestniku wymiany (załącznik "Dane Uczestnika") - patrz dokumenty do pobrania.
Stypednium na wyjazd wraz z dofinansowaniem będzie wypłacane w ramach programu PO WER, który za zgodą Komisji Europejskiej współfinansuje wyjazdy w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z "Załącznikiem 5. Oznacza to, że stypedysta otrzyma równowartość swojego stypendium + 200 EUR w walucie PLN. Nie ma więc potrzeby zakładania konta w walucie EUR. Wypłata dofinansowania (równowartość 200 EUR) będzie naliczana zgodnie z decyzją wydziałowej komisji uczelnianej od 1 października 2014 (czyli początek danego roku akademickiego).
Na potrzeby wyjazdu zostaną przygotowane 2 umowy finansowe: z programu Erasmus+ na wyjazd z grantem zerowym i z programu PO WER na wyjazd z grantem i dofinansowaniem.
 
Stawki wsparcia indywidualnego
Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego
Oświadczenie uczestnika projektu