Logowanie

EUROPASS – Mobilność

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:
- praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie;
- semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany;
- praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.

Więcej informacji: www.europass.org.pl

Oświadczenie uczestnika projektu