Logowanie

ESN

International Exchange Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka o charakterze non-profit, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Główne cele lokalnych sekcji uniwersyteckich:

 - Działalność w interesie studentów z wymian (program Mentor/Buddy);
 - Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany;
 - Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszej uczelni;
 - Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian;
 - Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej;
 - Koordynowanie krajowych programów (ESN ID - karta zniżkowa; ESN Travel - wycieczki; Tandem - nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym;

Więcej informacji można uzyskać na stronach www.esn.pl lub www.esn.org. W celu bliższego zapoznania się ze sposobem działania już istniejących organizacji, warto odwiedzić stronę Politechniki Poznańskiej www.put.poznan.pl lub Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza www.esn.amu.edu.pl

Zapewniamy pomoc i wsparcie ze strony Biura Współpracy z Zagranicą.