Logowanie

Wolne miejsca na praktykę - program ERASMUS+ rok akad. 2017/2018

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację na praktykę z programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018. Warunkiem przyznania grantu jest dostarczenie do Biura Współpracy z Zagranicą (budynek Rektoratu, pok. 102, od godz. 11.00-14.30) formularza rekrutacyjnego z potwierdzonym listem intencyjnym. W załączeniu adresy sprawdzonych praktykodawców z poprzednich lat.


Adresy praktykodawców - dostępne w Biurze Współpracy z Zagranicą, budynek rektoratu, pokój 102.
Oferty praktyk
Platforma internetowa pozwalająca na zamieszczanie i wyszukiwanie ofert praktyk
Formularz rekrutacyjny
List intencyjny