Logowanie

Portale internetowe poświęcone szkoleniom zagranicznym dla pracowników.

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o istnieniu ogólnoeuropejskiej platformy pomocnej           
w poszukiwaniu miejsc szkoleń dla pracowników
:http://staffmobility.eu/.