Logowanie

Portale internetowe pomocne przy wyszukiwaniu miejsc odbywania praktyk/staży przez studentów.

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o istnieniu portali internetowych pomocnych przy  wyszukiwaniu potencjalnych miejsc odbywania praktyk/staży przez studentów. https://erasmusintern.org/