Logowanie

Program stypendialny Rządu Tureckiego na rok akad. 2016/2017

Rząd turecki oferuje  stypendia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, pragnących studiować w roku akademickim 2016/2017 na prestiżowych uniwersytetach tureckich w ramach tzw. „Arts and Sports Scholarship Programmes.”

Oferta dotyczy wyłącznie studentów posiadających udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Celem programu jest wspieranie integracji kulturowej i socjalnej pomiędzy Turcją a państwami biorącymi udział w programie.

Program stypendialny obejmuje:

- miesięczne stypendium w wysokości 600TL dla studentów studiów licencjackich, 850 TL dla studentów studiów magisterskich, 1200 TL dla studentów studiów doktoranckich,
- pokrycie kosztów czesnego,
- udział w rocznym kursie języka tureckiego,
- zakwaterowanie,
- zwrot kosztów podróży (bilet lotniczy w obie strony),
- ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowe wymagania dla kandydatów:

- obywatelstwo inne niż tureckie,
- status absolwenta danego poziomu studiów lub uzyskanie w/w statusu pod koniec obecnego roku akademickiego,
- kryteria wiekowe określone szczegółowo w formularzu zgłoszeniowym.

Wymagane dokumenty (należy dodać w procesie aplikacji):

- formularz zgłoszeniowy (należy wypełnić on-line),
- kopia dowódu tożsamości lub paszportu,
- dyplom lub tymczasowy certyfikat ukończenia studiów,
- wykaz ocen studenta (transcript),
- przynajmniej jeden list referencyjny.

Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do
31 marca 2016.

Formularze aplikacyjne do pobrania na stronie: www.turkiyeburslari.gov.tr

Więcej informacji:http://varsova.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=252589