Logowanie

Turniej bowlingowy dla "Erasmusów"

14 listopada br. Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało w Ośrodku Przywodnym POSiR Rataje turniej bowlingowy dla studentów zagranicznych programu Erasmus+.

 "14 listopada 2014 roku grupa stypendystów programu Erasmus + wraz z opiekunami, których rolę wypełniają polscy studenci, udała się do Ośrodka Przywodnego na Ratajach zweryfikować swoje umiejętności na torach bowlingowych. Uczestnicy podzielili się na cztery grupy, zajmując dostępne tory i rywalizowali między sobą podczas dwóch godzin, od 18 do 20, które mogli spędzić na kręgielni. Łatwo było zauważyć, iż męskie mięśnie z dużo większą siłą odrzucały kule. Jednak w tej zabawie nie siła jest najważniejsza a taktyka. Niejedna dziewczyna mogłaby uczyć swoich kolegów strategii obchodzenia się z kulą. Po dwugodzinnym wysiłku fizycznym na uczestników czekała pizza, która pozwoliła uzupełnić zużytą podczas gry energię. Pełni pozytywnych emocji i w fantastycznych humorach wróciliśmy do akademika"

Iwona Maćkowska- studentka Wydz. Turystyki i Rekreacji